Privacy Policy
Privacy Policy

Bloemenshop Igor
Versie van 29 april 2020. (Aangepast aan de vernieuwde privacywetgeving AVG.)


Je wilt je ook online vrijelijk kunnen bewegen

Bedankt voor je bezoek aan onze website www.bloemenshopigor.nl waar helderheid een groot
goed is.


Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen
Als onderneming zijn wij verplicht je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Wat
ermee gebeurt, met welk doel, en hoe ze worden bewaard en beveiligd. Dat staat verwoord in
deze Privacyverklaring. Deze dient beknopt, transparant, begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk te
zijn. Die waarden liggen zo dicht bij wat wij -onder meer- willen uitstralen met onze website
(eenvoudig, rijk, open, helder, verbindend), dat het vormgeven van deze verklaring zowaar
plezierig was.


Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld
Uiteraard. Als je een contactformulier invult, gebruiken wij je gegevens alleen om contact met je op
te nemen. Als je contact opvraagt via het contactformulier, gebruiken wij je e-mailadres en/of
telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij
vermeldt, verlaat onze (beveiligde)mailbox niet. Over dat alles hieronder in detail meer.


Over welke persoonsgegevens gaat het precies?
Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, en/of gebruik maakt van de diensten
van “Bloemenshop Igor”, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam,
adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres (het adres vanaf waar de website is
bezocht, oftewel de gebruikte internetverbinding) en gegevens over je activiteiten op de website.


Waarom worden die opgevraagd?
Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren. Wij gebruiken je
naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden. Je gegevens worden tevens
om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.


Wat gebeurt er niet met je gegevens?
Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide
bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde
verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van
een mens).


Worden je gegevens met derden gedeeld?
Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd
belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:
– bank, vanwege de verwerking van betalingen
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
– SEO optimalisaite, zorgt dat er inzicht komt in de bezoektijden per pagina
Met deze ‘verwerkers’ zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.


Wat gebeurt er terwijl je surft?
Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze website naar behoren te laten werken
en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene
bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Met SEO optimalisatie wordt de bezoektijd
per pagina bijgehouden om zo de lengte van de teksten perfect af te stemmen op de gemiddelde
bezoektijden.


Cookies – laat ze voor je werken
Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website
wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser
kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie
verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat
sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt. (Ook die van
ons.)


Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze
Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het
functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun
privacybeleid met meer informatie.
Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy-vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte
van het IP-adres heb ik geanonimiseerd, ‘gegevens delen’ is uitgezet, en er wordt geen gebruik
gemaakt van een combinatie van andere Google-diensten met Google Analytics.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed
op.


Je gegevens zijn goed beveiligd.
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden offline op onze PC
opgeslagen en online encrypted opgeslagen. Onze computer is met passende en doelmatige
technische maatregelen beveiligd, en de website maakt gebruik van een betrouwbaar SSLcertificaat.


Hoe lang blijven je gegevens bewaard?
Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Er
is een uitzondering: net zoals elke ondernemer zijn wij wettelijk verplicht mijn administratie,
inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?
Neem contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen 14 (veertien) werkdagen. Mocht
je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je
persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Back to top

g

Welcome to Roisin, a place where all flower shops take on a whole new dimension of beautiful.

gflorist, Suzane Muray